Từ điển Anh Việt và Từ điển Việt Anh online

VIKI Translator là hệ thống dịch tiếng Anh - Việt online. Bên cạnh đó, bạn có thể tra từ điển trực tiếp trên các câu dịch rất thuận tiện.

Phần mềm Dịch tiếng Anh - Dịch Anh Việt

Để tra từ điển, bạn có thể thao tác bằng một trong hai cách

  • Nhập từ vào ô bên phải và chọn "Translate"
  • Nếu bạn đang dịch một câu, chỉ cần bôi đen bất kỳ từ nào trong câu đó để xem nghĩa trong từ điển

Tra từ điển Anh Việt và từ điển Việt Anh online

Việc tra cứu từ điển Anh Việt và từ điển Việt Anh trực tiếp trên các câu dịch sẽ giúp các bạn tiết kiệm thời gian, hiểu được nghĩa của câu thông qua bản dịch và hiểu được nghĩa của từng từ. Bên cạnh đó, hệ thống còn có chức năng hiển thị các mẫu câu ví dụ, giúp các bạn học được các tình huống sử dụng một từ hoặc cụm từ nào đó.

VIKI Translator còn giúp bạn tra cứu một số từ điển Anh Việt chuyên ngành

Phần mềm Dịch tiếng Anh - Dịch Anh Việt